دبیر کنفرانس
 
دکتر غلامرضا کریمی
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  
 
 دبیر اجرایی
 
دکتر رحمان احمدی
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 
 
 
 


 
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای همایش 
1-  زمین شناسی کاربردی
2-  اکتشاف معدن
3-  اکتشاف نفت و گاز
4-  زنجیره استخراج و بهره برداری
5-  فرآوری مواد معدنی
6-  مدیریت اقتصاد و توسعه
7-  تونل و فضاهای زیرزمینی
8-  ژئومکانیک
9-  محیط زیست و بهداشت و ایمنی معادن