دبیر کنفرانس
 
دکتر غلامرضا کریمی
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  
 
 دبیر اجرایی
 
دکتر رحمان احمدی
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 
 
 
 


 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارسال مقالات تا 15 بهمن ماه 96 تمدید گردید
مهلت ارسال مقالات تا 15 بهمن ماه 96 تمدید گردید

more2018-01-15Voting is1 time
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
1

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر